USD Alış: 6.2627 - USD Satış: 6.2878 - EUR Alış: 7.3742 - EUR Satış: 7.4038    23.09.2018

Mevzuat - Yönetmelik

• Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:
•• Yönetmelik

• HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK:
•• Yönetmelik

• GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK:
•• Yönetmelik

• 2011_12_02_28130_Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği:
•• EK
•• Yönetmelik

• 2011_12_17_28145 gıda ve Yemib Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik:
•• Ek
•• Yönetmelik

• 2011_12_17_28145_Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik
•• 2011_12_17_28145_Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_17_28145_Gıda İşletmelerin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_17_28145_Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_17_28145_Ülkeye Giriş yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülkecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenemsine Dair Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_17_28145_Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_17_28145-Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_23_ 28151_Çiftlik Hayvanları Refahına İlişkin Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_24_28152_Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_24_28152_Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahıve Korunması Yönetmeliği
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_24_28155_Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_27_ 28155_Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2011_12_27_28155_Yem Hijyeni Yönetmeliği
•• Yönetmelik
•• Ek

• İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete
  •• 2011_12_27_28155_Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
     ••• Yönetmelik
     ••• Ek
  •• Yönetmelik
  •• Ekler

• İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
•• Yönetmelik
•• Ek

• 2005_01_16_25702_Tarimsal Uretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
• 2007_05_01_26509_Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Uretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
• 2008_09_23_27006_Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
• 2009_05_06_27220_Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• 2010_12_29_27800_Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
• 2011_12_05_28133_Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları hakkında Yönetmelik
• 2011_12_08_28136_Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik
• 2011_12_17_28145_Gıda Hijyeni Yönetmeliği
• 2011_12_17_28145_Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği
• 2011_12_23_28151_Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
• 2011_12_23_28151-şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
• 2011_12_27_28155_Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik