USD Alış: 6.2627 - USD Satış: 6.2878 - EUR Alış: 7.3742 - EUR Satış: 7.4038    23.09.2018

Mevzuat - Tebliğler

• TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/34):
•• TEBLİĞ
•• Başvuru Formu ve Taahütnamesi

• ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/6):
•• Yönetmelik
•• Üretim Taahütnamesi

• 16 Ekim 2011 İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ No 2011-46:
•• EKLER
•• TEBLİĞ

• 2011_05_06_ 27926_2011_26_Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği:
•• 201_05_06_27926_2011_26_Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
•• 20110506-7-1

• 2012_01_04_28163_2012_3_Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlerının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği:
•• Ek

• 2009_20_11_27412_2009_57-Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
• 2010_04_06_27544_2010_11_Çiğ Sütün değerlendirilmesine Yönelik destekleme Uygulama Esasları Tebliği
• 2011_ 12_09_28137_2011_53_Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ
• 2011_03_04_27864_2011_13_Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği
• 2011_11_12_28110_2011_26_Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ
• 2011_12_22_28150_2011_60_Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
• tebliğler