Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Türk tarım sektörünün mevcut yapısının, ihtiyaçlara cevap veremiyor hala gelmesi ve uluslar arası standartlara gelmesi için AB uyum yasaları çerçevesinde 5200 sayılı kanun kapsamında yedi (7) kurucu süt üretici birliği bir araya gelerek Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği kurularak 2005 yılında faaliyete başlamıştır.


Devam...

tabrizzi

SÜTBİR’İN VİZYONU :

Ulusların ve onu oluşturan bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin yükselmesinde, beslenmenin insanın en temel gereksinimi olduğu ve bu beslenme öğelerinden biri olan sütün bir alternatifi daha olmadığı bilinci ile sütün kaliteli üretimini sağlamak ve sütün üreticilerini tek merkezde toplamak ve üretilen sütün kaliteli, hijyenik ve standartlara uygun üretiminin kontrol edilmesi ve üretici haklarının korunmasını vizyon edinen SÜTBİR, 2006 yılında Türkiye de ilk defa ulusal süt kayıt sistemini kurarak kayıt dışı üretimin engellenmesini hedefleyerek Türkiye genelinde üretilen sütü kayıt altına almaya başlamıştır. 2006 yılından bugüne Ulusal Süt Kayıt Sistemi sayesinde ulusal düzeyde bölge bazlı üretilen süt miktarları hakkında detaylı bilgiler alınmış, 2002 yılında sanayiciye giden süt miktarı 1.5 milyon ton iken 2014 yılı sonu itibariyle 8.3 milyon ton süt kayıt altına alınarak, kayıtlı süt oranı artırılmıştır.