USD Alış: 2.9316 - USD Satış: 2.9433 - EUR Alış: 3.3100 - EUR Satış: 3.3233    26.08.2016

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

 

Dergiyi okumak için tıklayınızBaşkanın kaleminden

Bizler;Emeği ile alın teriyle ve gece gündüz çalışarak üretim yapan ve bu üretimimizle hem milli ekonomiye hem kendi ekonomimize katkı sağlayan birer üreticiyiz.Özellikle süt üreticiliği yapan siz değerli üreticilerimiz ilk defa bir çatı altında bir araya gelerek süt birliklerini kurdunuz.Bizlere bu birliklerin yönetiminde görev tevdi ettiniz.Merkez birliği olarak bu görev bilinci ve üreticiye hizmet inancıyla yola çıktık.Sizlerin gelecek dönemlerde hak ve hukuklarını korumak için önemli ve değerli plan ile projeleri uygulayacak irademiz teşekkül etmiştir ve bu irade sizleri kamu otoritesi nezdinde temsil etmektedir.
Sektörümüz fiyat baskısı altındadır,sektörümüz maliyet baskısı altındadır,sektörümüz talep baskısı altındadır,sektörümüz kalite baskısı altındadır,sektörümüz uluslar arası ciddi rekabet baskısı altındadır.
Merkez birliğimiz ve tüm birliklerimiz bu tehditleri bilmekte ve görmektedir.Bu tehditlere karşı hangi tedbirleri alması gerektiği önerilerini üslup ve tarzını bozmadan ortaya koymaktadır. Bugün süt sektörü üretimi arttırmayı düşünmekte,kaliteli üretimle tüketici nezdinde sorumluluğunu hissetmekte,bu duygu ile üretimini üst seviyelere çıkarmayı görev bilmektedir. Yeni Hükümet ile ortaya konacak istikrarlı dönemin Ülkemize hayırlı olmasını diler,son olarak kısa süre önce açıklanan 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na getirilen Sayın Faruk Çelik’e de başarı dileklerimi iletiyor,önemli iş birliklerine imza atacağımıza yürekten inandığımı belirtmek istiyorum.

tabrizzi

SÜTBİR’İN VİZYONU :

Ulusların ve onu oluşturan bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin yükselmesinde, beslenmenin insanın en temel gereksinimi olduğu ve bu beslenme öğelerinden biri olan sütün bir alternatifi daha olmadığı bilinci ile sütün kaliteli üretimini sağlamak ve sütün üreticilerini tek merkezde toplamak ve üretilen sütün kaliteli, hijyenik ve standartlara uygun üretiminin kontrol edilmesi ve üretici haklarının korunmasını vizyon edinen SÜTBİR, 2006 yılında Türkiye de ilk defa ulusal süt kayıt sistemini kurarak kayıt dışı üretimin engellenmesini hedefleyerek Türkiye genelinde üretilen sütü kayıt altına almaya başlamıştır. 2006 yılından bugüne Ulusal Süt Kayıt Sistemi sayesinde ulusal düzeyde bölge bazlı üretilen süt miktarları hakkında detaylı bilgiler alınmış, 2002 yılında sanayiciye giden süt miktarı 1.5 milyon ton iken 2014 yılı sonu itibariyle 8.3 milyon ton süt kayıt altına alınarak, kayıtlı süt oranı artırılmıştır.