Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
USD Alış: 5.9902 - USD Satış: 6.0142 - EUR Alış: 6.8219 - EUR Satış: 6.8493    21.08.2018

SEKTÖR SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULDU



Sayın Bakanımız Faruk Çelik Başkanlığında 23.12.2015 tarihinde hayvancılık sektörü temsilcileriyle yapılan toplantının sonucunda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektöründe ki sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için Bakanımızın talimatı ile komisyon kuruldu. Hayvancılık sektörü çalışma grubu şu şekilde oluşturuldu.


HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU
I.KOMİSYON
ÇALIŞMA KONULARI
Hayvan sağlığı
Hayvan beslenme sorunları
-Kaba ve kesif yem
Hayvan kayıt sistemleri
Hayvan pazarı
Kesimhaneler
Kesimhane standardı
Karkas standardı

KOMİSYON ÜYELERİ (28-29 ARALIK 2015 SAAT 09:30 4.KAT TOPLANTI SALONU)
Özhan TÜRKYILMAZ Dai.Bşk.GKGM
Selman AYAZ Dai.Bşk.GKGM
Mustafa BEBEK Uzman GKGM
Hamit DEMİRTAŞ Uzman GKGM
Bayram SERTKAYA Vet.Hek.HAYGEM
Erkan TAÇBAŞ Vet.Hek.TAGEM
Yalçın BİNİCİ Şb.Md.ESK
Münir ALTINBAŞ TSÜMB
Adnan GÜLTEK KETBİR
Lütfi MORKOÇ TOBB
Ahmet YÜCESAN USKON
Nejat DEVECİ TÜSEDAD
Hüseyin VELİOĞLU DSYMB

II.KOMİSYON
ÇALIŞMA KONULARI
Hayvancılık işletmelerinde ölçek sorunları
Hayvancılık destekleri,hayvansal üretimde havza modeli
Küçük işletmelerde finansman ve destekleme
Hayvancılık örgütlerinin mevcut yapıları ve model öneriler
Islah
Et,süt fiyatları piyasa regülasyonu

KOMİSYON ÜYELERİ (28-29 ARALIK 2015 SAAT 09:30 4.KAT TOPLANTI SALONU)
Ali BİLGEN Dai.Bşk.HAYGEM
Ramazan KOÇAK Dai.Bşk.HAYGEM
Fatih AKTAY Uzman HAYGEM
Serdar GÜNYEL Uzaman HAYGEM
Önder SÖZEN Vet.Hek.TAGEM
Ferda YILDIRIM Dai.Bşk.ESK
Sencer SOLAKOĞLU
Veysel AYHAN TÜDKİYEB
Fatih Salih OKUMUŞ TSÜMB
Sedat AKBULUT TOBB
Faruk ÖZEN HAYKOOP
Recep PULAT HAYKOOP
Hakan KAZANCI USK
Adnan YILDIZ TÜSEDAD
Vesile Nur GÜVEN TARKOP