Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
USD Alış: 5.9902 - USD Satış: 6.0142 - EUR Alış: 6.8219 - EUR Satış: 6.8493    21.08.2018

Sütün zirvesi Kuşadası’nda buluştu

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen 2. Canlı Hayvan Fuarı ve 3. Ulusal Süt Zirvesi, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Efes Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Çözüm önerilerinin tartışıldığı ve 4 gün devam eden zirvede süt sektörünün üretim, işleme, pazarlama ve tüketim konusundaki bütün bileşenleri bir araya gelerek sorunları ortaya kondu. Gerek yabancı gerekse yerli uzmanların sunumlarıyla süt ve süt ürünleriyle bir yol haritası çizilen zirveye, 350 süt üreticisi başkan ve yöneticileri katıldı.
Zirveyi değerlendiren Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Fatih Salih Okumuş, kendileri açısından çok verimli bir süreç geçirdiklerini söyledi. Okumuş, “Sütün bütün aktörleri bu zirvede yer aldı. Sorunlar ve çözüm önerileri gerek yerli gerekse yabancı uzmanlar tarafından ortaya kondu. Üretici temsilcileri olarak biz de isteklerimizi burada dile getirdik.


  • Sorun 1: Üretici örgütleri arasında kanunla belirlenen görevler pratikte farklı uygulanmaktadır.
  • Çözüm 1: Bakanlık yeni bir çalışma başlatarak üretici örgütleri arasındaki görev tanımlarına göre yetkilendirme yapmalıdır.

  • Sorun 2: Süt kayıt sistemi üzerinden destekleme primi ödenerek vergi kaybı önlenmektedir. Kamuya ilave gelir getiren bu faaliyet ücretsiz yapılmaktadır. Birliklerimiz çalıştırdığı personel maaşlarını ödemekte zorlanmaktadırlar.
  • Çözüm 2: Süt desteklemeleri primlerine ilave süt pazarlama ve hizmet bedeli farkı verilmelidir.

  • Sorun 3: Süt Tedarik Yönetmeliği mevcut hali ile sorunlara çözüm olmamakta.
  • Çözüm 3: yönetmeliğin uygulanması, izlenmesi ve sonuçlarının raporlanması görevi 5200 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere Süt Üretici Birliklerince yapılması sağlanmalıdır.

  • Sorun 4: Çiğ süt alım fiyatları her bölgede farklı uygulanmakta ve 2014 yılından bu güne kadar da fiyatlar değişmeyerek üretici zarar etmektedir.
  • Çözüm 4: Bakanlıkça ilgili tarafların katılacağı Aynen asgari Ücret Komisyonu gibi görev yapacak bir komisyonca fiyatlar belirlenmeli ve uygulanması denetlenmelidir.

  • Sorun 5: Süt kalite desteğinin sadece ıslah birliklerince yapılması üreticileri mağdur etmektedir.
  • Çözüm 5: Süt kalite desteği ülke geneline açılarak gerekli testleri yapan tüm üreticilere destek sağlanmalıdır.


Ortak bir akıl belirleme adına yaptığımız istişarede yeni gelişmelerle ilgili arkadaşlara bilgi verdik, onlardan gelen talepleri dinledik. Bu yönüyle de çok verimliydi” şeklinde değerlendirdi.