USD Alış: 6.2627 - USD Satış: 6.2878 - EUR Alış: 7.3742 - EUR Satış: 7.4038    23.09.2018

Mevzuat - Bakanlar Kurulu Kararı

• 2011_02_24_ 27856_2011_1430_2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İliskin Karar:
•• 24 Şubat 2011 PERŞEMBE
•• 20110224-5-1

• 2001_12_14_28142_2010_34_Vanda Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar
• 2006_10_19_26324_2006_11070_Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
• 2007_04_05_26484_2007_11913_Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
• 2008_04_15_ 26848_2008_13489_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
• 2008_11_14_27054_2008_14255_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
• 2008_11_14_27054_2008_14266_Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
• 2008_12_31_27097_2008_14479_Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
• 2008-05_24_26885_2008_13695_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
• 2009_04_14_27200_2009_14850_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
• 2009_04_14_27200_2009_14851_Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
• 2009_07_23_27297_2009_15173_Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar
• 2009_10_31_27392_2009_15498_Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
• 2010_05_22_27588_ 2010_418_2010 Yılnda Meydna Geln ve 5363 sayılı Tarım Sigortları Kanunu kapsamınada Borçların ertelenmesine ilişkin karar
• 2010_06_29_27626_2010_509_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
• 2011_04_14_27905_2011_1593_2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar